Tìm Kiếm

29 tháng 2, 2024

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CỦA QUÝ CHA VÀ CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 3

19-03 THÁNH GIU-SE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 

CHA PHẠM QUỐC VĂN
CHA ĐỖ TUẤN LINH

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
ĐÀO ANH TUẤN
HOÀNG NGỌC ĐỨC
HUỲNH CÔNG TÂM

29-03 CHÂN PHƯỚC LUDOVICO 
NGUYỄN THÀNH NHÂN


The Holy Spirit Choir