Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2023

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CỦA QUÝ CHA VÀ CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 3

19-03 THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 
CHA NGUYỄN ĐỨC HÒA
CHA PHẠM QUỐC VĂN
CHA ĐỖ TUẤN LINH
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
ĐÀO ANH TUẤN
HOÀNG NGỌC ĐỨC
HUỲNH CÔNG TÂM
29-03 CHÂN PHƯỚC LUDOVICO 
NGUYỄN THÀNH NHÂN


The Holy Spirit Choir