Tìm Kiếm

23 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG QUÝ CHA VÀ CÁC CA VIÊN TRONG THÁNG 3


19-03 THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 
CHA NGUYỄN ĐỨC HÒA
CHA LƯU CÔNG CHỈNH
CHA PHẠM QUỐC VĂN
CHA ĐỖ TUẤN LINH
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
ĐÀO ANH TUẤN
HOÀNG NGỌC ĐỨC
HUỲNH CÔNG TÂM
29-03 CHÂN PHƯỚC LUDOVICO 
NGUYỄN THÀNH NHÂN