Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2020

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HÔN PHỐI CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH

nguồn: http://teresafamily.org/


Anh Chị Phaolô Tống Hoàng Phước - Têrêsa Lâm Thái Hiền -- 16-01-2015
Cô Chú Giuse Phạm Văn Tuyên - Maria Lưu Thị Kim Loan -- 01-03-1992
Anh Chị Phao-lô Lã Quang Bình - Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015
 Anh Chị Phê-rô Trần Đức Tài - Maria Trần Thị Mai Trâm -- 30-04-1998
Anh Chị Giuse Phạm Văn Độ - Maria Nguyễn Thị Liễu My -- 02-05-2019
 Hai Bác Vincent Nguyễn Văn Chuyên - Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga -- 10-05-1975
 Hai Bác Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh - Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975
 Anh Chị Giuse Nguyễn Hữu Thành - Tê-rê-sa Nghiêm Tố Quyên-- 20-09-2014
 Anh Chị An-tôn Trần Xuân Thành - Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017
 Anh Chị Lê Kim Công - Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng -- 27-10-2018
Anh Chị Phao-lô Bạch Sơn Vũ - Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung -- 12-11-1995
Anh Chị Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương - Têrêsa Nguyễn Kim Phượng -- 30-11-2002
 Anh Chị Gio-an Đào Tiến Dũng - Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013
Anh Chị Đa Minh Kiều Nguyễn Trường Ca - Têrêsa Nguyễn Trần Thảo Linh -- 27-12-1997
Anh Chị Phê-rô Mai Văn Trí - Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001
Anh Chị Giuse Phạm Lập Phương - Maria Nguyễn Ngọc Thu -- 24/10/2010
Anh Chị Matthias Trần Bửu Văn Bình - Maria Đặng Thị Thùy Linh -- 04-08-2018
 Hai Bác Giu-se Hoàng Văn Hưng - Maria Đỗ Thị Lan Thanh -- 31-12-1983
 Cô Chú Giu-se Nguyễn Minh Nhựt - Maria Nguyễn Thị Huệ -- 31-12-2018
Anh Chị Phanxicô Xaviê Nghiêm Hồng Quân - Maria Lê Thị Hồng Hạnh


Tv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

The Holy Spirit Choir