Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2022

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HÔN PHỐI CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH

nguồn: http://teresafamily.org/


Anh Phaolô Tống Hoàng Phước – Chị Têrêsa Lâm Thái Hiền -- 16-01-2015
Chú Giuse Phạm Văn Tuyên – Cô Maria Lưu Thị Kim Loan -- 01-03-1992
Anh Phao-lô Lã Quang Bình – Chị Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015
 Anh Phê-rô Trần Đức Tài – Chị Maria Trần Thị Mai Trâm -- 30-04-1998
Anh Giuse Phạm Văn Độ - Chị Maria Nguyễn Thị Liễu My -- 02-05-2019
Chú Vincent Nguyễn Văn Chuyên – Cô Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga -- 10-05-1975
Chú Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh – Cô Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975
 Anh Giuse Nguyễn Hữu Thành – Chị Tê-rê-sa Nghiêm Tố Quyên-- 20-09-2014
 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017
 Anh Lê Kim Công – Chị Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng -- 27-10-2018
Anh Phao-lô Bạch Sơn Vũ – Chị Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung -- 12-11-1995
Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương – Chị Têrêsa Nguyễn Kim Phượng -- 30-11-2002
 Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013
Anh Đa Minh Kiều Nguyễn Trường Ca – Chị Têrêsa Nguyễn Trần Thảo Linh -- 27-12-1997
Anh Phê-rô Mai Văn Trí – Chị Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001
Anh Giuse Phạm Lập Phương – Chị Maria Nguyễn Ngọc Thu -- 24/10/2010
Anh Chị Matthias Trần Bửu Văn Bình - Maria Đặng Thị Thùy Linh -- 04-08-2018
Chú Giu-se Hoàng Văn Hưng – Cô Maria Đỗ Thị Lan Thanh -- 31-12-1983
Chú Giu-se Nguyễn Minh Nhựt – Cô Maria Nguyễn Thị Huệ -- 31-12-2018
Anh Phanxicô Xaviê Nghiêm Hồng Quân – Chị Maria Lê Thị Hồng Hạnh
Anh Giuse Đào Anh Tuấn- Chị Teresa Hoàng Phương Thảo - 13/10/2018
Anh Giuse Trần Hoàng Hải- Chị Anna Kiều Thị Mộng Huyền- 22/05/2021
Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997
Chú Phê-rô Nguyễn Mã Thành Long-Cô Cecilia Trần Thị Mỹ Trang - 25/12/1989
Mr. Pakianathan Saverimuthu - Mrs.Phạm Thị Thanh Trúc - 30/04/2010
Anh Vinh sơn Vũ Đỗ Huy Cường – Chị Teresa Trần Ngọc Thuỳ Châu - 17/1/2015Tv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

The Holy Spirit Choir