Tìm Kiếm

30 tháng 6, 2024

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HÔN PHỐI CỦA CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH

nguồn: http://teresafamily.org/Chú Phê-rô Bùi Quốc Phủ - Cô Ma-ri-a Vũ Thị Minh Thu -- 04-01-1998
Anh Phao-lô Tống Hoàng Phước – Chị Tê-rê-sa Lâm Thái Hiền -- 16-01-2015
Anh Vinh-sơn Vũ Đỗ Huy Cường – Chị Tê-rê-sa Trần Ngọc Thuỳ Châu -- 17-01-2015
Anh Alfred Patrick Patric - Chị Raphael Divya Vani Jagadeesan -- 19-01-2018
Anh Giu-se Nguyễn Huỳnh Quang  - Chị Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Hằng -- 12-02-2023
Chú Giu-se Phạm Văn Tuyên – Cô Ma-ri-a Lưu Thị Kim Loan -- 01-03-1992
Anh Giu-se Nguyễn Văn Thông - Chị Tê-rê-sa Siu H'Loen -- 14-04-2016
Anh Phê-rô Hồ Trung Đoàn - Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Thảo -- 15-04-2023
Anh Jin Jiang Rong - Chị An-na Đoàn Thanh Trúc -- 15-04-2023
Anh Phao-lô Lã Quang Bình – Chị Ma-ri-a Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015
 Anh Phê-rô Trần Đức Tài – Chị Ma-ri-a Trần Thị Mai Trâm -- 30-04-1998
Anh Pakianathan Saverimuthu - Chị Phạm Thị Thanh Trúc -- 30-04-2010
Anh Giu-se Phạm Văn Độ - Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu My -- 02-05-2019
Chú Vinh-sơn Nguyễn Văn Chuyên – Cô Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc Nga -- 10-05-1975
Anh Giu-se Trần Hoàng Hải- Chị An-na Kiều Thị Mộng Huyền- 22-05-2021
Chú Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh – Cô Cê-ci-li-a Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975
Anh Michael King Doerr - Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Uyên -- 18-07-2014
Anh Phê-rô Vũ Đức Vinh - Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm -- 29-07-2012
Anh Mat-thi-a Trần Bửu Văn Bình - Chị Ma-ri-a Đặng Thị Thùy Linh -- 04-08-2018
 Anh Giu-se Nguyễn Hữu Thành – Chị Tê-rê-sa Nghiêm Tố Quyên-- 20-09-2014
 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017
Anh Giu-se Đào Anh Tuấn- Chị Tê-rê-sa Hoàng Phương Thảo - 13-10-2018
Anh Giu-se Phạm Lập Phương – Chị Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Thu -- 24-10-2010
 Anh Lê Kim Công – Chị Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng -- 27-10-2018
Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cô Cê-ci-li-a Phạm Thị Mai Khanh -- 08-11-1997
Anh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương–Chị Tê-rê-sa Nguyễn Kim Phượng--30-11-2002
 Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Ma-ri-a Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013
Chú Phê-rô Nguyễn Mã Thành Long-Cô Cê-ci-li-a Trần Thị Mỹ Trang -- 25-12-1989
Anh Đa Minh Kiều Nguyễn Trường Ca – Chị Tê-rê-sa Nguyễn Trần Thảo Linh -- 27-12-1997
Anh Phê-rô Mai Văn Trí – Chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001
Chú Giu-se Hoàng Văn Hưng – Cô Ma-ri-a Đỗ Thị Lan Thanh -- 31-12-1983
Chú Giu-se Nguyễn Minh Nhựt – Cô Ma-ri-a Nguyễn Thị Huệ -- 31-12-2018
Anh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nghiêm Hồng Quân – Chị Ma-ri-a Lê Thị Hồng HạnhTv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.


The Holy Spirit Choir