Tìm Kiếm

1 tháng 1, 2024

Chúc Mừng Sinh Nhật Các Ca Viên Trong Tháng MộtToma Võ Duy Trung (01/01)
Maria Nguyễn Phạm Minh Hiền (01/01)
Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh (01/01)
Maria Trần Thị Thúy Nga (14/01)
Tê-rê-sa Đinh Thị Quỳnh Như (14/01)
Giuse Đào Anh Tuấn (15/01)
Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương (16/01)
Phêrô Bùi Công Duy (20/01)
Maria Tô Trần Thảo Hiền (29/01)


The Holy Spirit Choir