Tìm Kiếm

27 tháng 6, 2021

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA & CÁC CA VIÊN THÁNG 7


11-7 Benedict Father Vương Thuật

26-7 Gioakim Father Lê Thanh Hoàng

03-7 Toma Võ Duy Trung

21-7 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh

26-7 Anna Vũ Thị Ngọc Hội

26-7 Anna Trần Thị Liên

26-7 Anna Đoàn Thanh Trúc

26-7 Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều

26-7 Anna Chu Thị Thiếp

26-7 Anna Nguyễn Thị Huyền Trang

26-7 Anna Maria Kiều Thị Mộng Huyền

29-7 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan

29-7 Matta Phạm Duy Kim


The Holy Spirit Choir