Tìm Kiếm

3 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚIKÍNH CHÚC

QUÝ CHA,

QUÝ TU SĨ,

QUÝ ÂN NHÂN,

QUÝ THÂN HỮU,

QUÝ ANH CHỊ CA VIÊN

VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN,

NĂM MỚI KỶ HỢI 2019

DỒI DÀO MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA:

SỨC KHỎE, BÌNH AN, HẠNH PHÚC!

CA ĐOÀN THÁNH LINH