Tìm Kiếm

4 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI


Kính chúc Cha,
Bs Phương Anh
và tất cả các Anh Chị trong ca đoàn Thánh Linh
VẠN PHÚC CỦA CHÚA THÁNH LINH
Và giọng ca của Mẹ Lavang

Lm Gioakim Lê Thanh Hoàng