Tìm Kiếm

1 tháng 4, 2018

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA BENEDICT & CÁC CA VIÊN THÁNG 4

Kết quả hình ảnh cho happy birthday card


Fr. Benedict Vuong, O.P. (1/4)
Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân (7/4)
Maria Hoàng Thị Ánh Hồng (14/4)
Phêrô Hồ Trung Đoàn (16/4)
Christine Phùng Ngọc Bảo Linh (28/4)