Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2024

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA BENEDICT & CÁC CA VIÊN THÁNG 4

Kết quả hình ảnh cho happy birthday card


01-04 Fr. Benedict Vương Thuật, O.P.
05-04 Maria Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
07-04 Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân
11-04 Lucia Nguyễn Xuân Khánh
13-04 Teresa Nghiêm Tố Quyên
14-04 Maria Hoàng Thị Ánh Hồng 
16-04 Phêrô Hồ Trung Đoàn 
28-04 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh 

The Holy Spirit Choir