Tìm Kiếm

17 tháng 3, 2024

Câu chuyện có thật Anh Sáu Antoni Ulma, Gia Đình Thánh Chứng Nhân Ulma (24/12/2023) - cập nhật thêm hình ảnh ngày 16/03/2024


Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P. kể về câu chuyện có thật Anh Sáu Antoni Ulma

Gia Đình Thánh Chứng Nhân Ulma,
Cầu cho chúng con!

Hình ảnh lúc Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê ban Bí tích Rửa Tội cho Bé Giu-se An-tô-ni Minh Huy

Hình ảnh mới nhất của Bé Giu-se An-tô-ni Minh Huy, được chia sẻ từ Bố đỡ đầu Anh Giu-se Tấn ngày 25/1/2024.


 
Gia Đình Thánh Chứng Nhân Ulma,
Cầu cho chúng con!

Hình ảnh mới nhất cập nhật ngày 16/03/2024Gia Đình Thánh Chứng Nhân Ulma,
Cầu cho chúng con!

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp