Tìm Kiếm

17 tháng 3, 2019

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA

Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.


Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, O.P.


Chúng con nguyện xin Thánh Cả Giuse-Bạn Trăm Năm Đức Maria chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban cho quý Cha: ơn sức khỏe, ơn khôn ngoan, ơn bình an để các Ngài thi hành tốt những gì Thiên Chúa trao phó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

The Holy Spirit Choir