Tìm Kiếm

1 tháng 2, 2018

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Phanxicô Xaviê và Ca Viên trong Tháng Hai


23-02 Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt.
15-02 Lưu Thu Hồng
15-02 Liễu Thúy Hằng
19-02 Nguyễn Thị Thu Thủy