Tìm Kiếm

6 tháng 6, 2021

HAPPY WEDDING - MỘNG HUYỀN & HOÀNG HẢI (THỨ BẢY-22-05-2021)

Hôn Lễ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Kỉnh Nhượng, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương vào lúc 09 giờ 30 ngày 22 tháng 05 năm 2021.

Gia đình và thân hữu của Mộng Huyền & Hoàng Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Giuse Lê Quang Uy và Cha Phanxico Xavie (Cha chủ tế Thánh Lễ Hôn Phối)

Cha Giuse Lê Quang Uy và Nhóm Fiat tặng quà mừng ngày Lễ hôn phối cho Mộng Huyền & Hoàng Hải

Chị Cúc và Chị Trúc  (đại diện Ca đoàn Thánh Linh) tặng quà mừng ngày Lễ hôn phối cho Mộng Huyền & Hoàng Hải

Cha Giuse Lê Quang Uy, Cha Phanxico Xavie, Ba Mẹ của Bình Em (cựu ca viên đang định cư tại Nhật), Chị Cúc và Chị Trúc chụp ảnh lưu niệm cùng Mộng Huyền & Hoàng Hải

Cha Phanxico Xavie chủ tế Thánh Lễ Hôn Phối


Mộng Huyền & Hoàng Hải đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ Hôn Phối

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp