Tìm Kiếm

1 tháng 9, 2017

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Giuse và Ca Viên Tháng 9

23-9 Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P.
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Thị Tuyết Mai
2-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Thị Huyền Trâm
5-9 Phê-rô Phan Nhật Tân
8-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Phạm Ngọc Lũy Tố
10-9 Dominico Nguyễn Văn Thập
12-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Đinh Lam Thơ
16-9 Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Nguyễn Trần Thảo Linh
24-9 Maria Nguyễn Thị Kim Hạnh